Phát Tặng Nước Uống Đóng Chai Cho Bà Con Các Huyện Cần Giuộc, Ba Tri, Giồng Trôm

Phát Tặng Nước Uống Đóng Chai Cho Bà Con Các Huyện Cần Giuộc, Ba Tri, Giồng Trôm

Phát Tặng Nước Uống Đóng Chai Cho Bà Con Các Huyện Cần Giuộc, Ba Tri, Giồng Trôm

Quảng Cáo Phan Gia vận chuyển nước sạch đóng chai phát cho bà con trong mùa hạn mặn tại các huyện Cần Giuộc - Long An, Ba Tri, Giồng Trôm - Bến Tre tháng 05/2024. 


 

Thông tin khác

Hiện bản đồ Ẩn bản đồ